Asianajotoimisto Kristiina Kenttä

asianajaja, varatuomari

Yleisjuridiikan asianajotoimisto

Asianajotoimisto Kristiina Kenttä

Asianajotoimisto Kristiina Kenttä on aloittanut toimintansa vuonna 2006.

Asianajaja Kristiina Kenttä on valmistunut Turun Yliopistosta vuonna 1997, minkä jälkeen hän opiskeli EU:n Itä-alueprojektien asiantuntijaksi Helsingin Yliopiston Kouvolan yksikössä. Valmistumisensa jälkeen Kristiina Kenttä on toiminut Kemin käräjäoikeudessa auskultanttina, Rovaniemen kihlakunnanvirastossa apulaissyyttäjänä, Kotkan oikeusaputoimistossa oikeusavustajana, lakimiehenä sekä Helsingin kaupungin edunvalvojana.

Asiakastapaamiset myös englannin, venäjän ja ruotsin kielellä.

Toimisto on Suomen Asianajoliiton jäsen. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajotapaa. Sitä koskevat ohjeet ja määräykset löytyvät Suomen Asianajoliiton kotisivuilta osoitteesta www.asianajoliitto.fi.