Asianajotoimisto Kristiina Kenttä

asianajaja, varatuomari

Palvelut

Toimisto on yleisjuridiikan asianajotoimisto, jonka toimeksiannot koostuvat pääasiallisesti yksityishenkilöiden riita-, rikos-, perhe-, perintö- ja jäämistöoikeudellisista asioista sekä lasten huoltajuuskiistoista. Palvelemme myös yrityksiä esimerkiksi velkomusasioissa.

Esimerkkejä toimistomme palveluista:

Perheoikeus

 • avioerot
 • ositukset
 • avioehdot
 • lapsiin liittyvät asiat

Perintö ja jäämistöoikeus

 • testamentit
 • perunkirjoitukset
 • perinnönjaot ja niiden moitekanteet
 • ositukset ja niiden moitekanteet

Riita-asiat

 • velkomukset
 • vahingonkorvaukset
 • sopimusriidat
 • vakuutusasiat

Kaikki rikosasiat

Muita

 • oleskelulupa-asiat
 • huostaanotot
 • edunvalvonnat
 • ym. muut

Virka-ajan ulkopuolella asiakastapaamiset voidaan hoitaa sovittaessa myös iltaisin tai viikonloppuisin. Puhelimitse asianajaja Kentän tavoittaa arkisin klo 8.00 - 20.00 ja viikonloppuisin klo 10.00 - 15.00.

Toimisto palvelee asiakastapaamisissa myös englannin, venäjän ja ruotsin kielellä.